Disclaimer gebruik evolutionspeedbarn.com

Artikel 1 Ongeoorloofd gebruik

Het is verboden deze website te gebruiken op een manier die hinderlijk is voor andere internetgebruikers. Niet toegestaan zijn handelingen, die de informatie op deze website en/of de besturingssoftware negatief beïnvloeden. Het gebruiken van de website onder een valse naam of door omzeiling van veiligheidsmaatregelen die zijn aangebracht voor niet-toegankelijke delen van deze website, is eveneens niet toegestaan.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

2.1 De informatie op deze website is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Evolution Speedbarn is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is Evolution Speedbarn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuiste informatie op deze website of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.

2.2 Evolution Speedbarn verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

Artikel 3 Gebruik van persoongegevens

3.1 De informatie op www.evolutionspeedbarn.com is met aandacht en grote zorgvuldigheid samengesteld. Evolution Speedbarn is echter niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid en nauwkeurigheid van alle informatie die op deze website wordt weergegeven. Verder is Evolution Speedbarn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit ontbrekende of onjuist informatie op deze website, of voor het feit dat het tijdelijk niet mogelijk is om via de website bestellingen te plaatsen.

3.2 Evolution Speedbarn verplicht zich zo zorgvuldig en tijdig mogelijk uitvoering te geven aan ontvangen berichten, echter aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet tijdig ontvangen berichten door een storing in de verbinding.

3.3 Deze site bevat koppelingen naar andere sites. Evolution Speedbarn is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de betreffende bedrijven of instellingen alsmede de inhoud van deze websites.

3.4 Bij Evolution Speedbarn staat bescherming van privacy van onze relaties zeer hoog in het vaandel. Dat houdt in dat wij nooit informatie over onze relaties aan derden verstrekken, tenzij we daartoe de uitdrukkelijke toestemming of het uitdrukkelijke verzoek van de betreffende relaties hebben ontvangen. Evolution Speedbarn gebruikt contactinformatie van onze relaties uit de formulieren voor boekhoudkundige zaken en om contact op te nemen met de relatie indien nodig.

3.5 Iedere bezoeker van onze site bepaalt zelf welke gegevens van hem of haar bekend worden aan Evolution Speedbarn. Ten behoeve van de gegevens zijn er bij Evolution Speedbarn diverse veiligheidsmaatregelen van kracht om het verlies, misbruik of de wijziging van informatie onder het beheer van de site te beschermen.

Artikel 4 Gebruik van anonieme gegevens 

4.1 Evolution Speedbarn houdt bepaalde anonieme gegevens automatisch bij op basis van uw surfgedrag op deze site. Wij gebruiken deze gegevens om ons inzicht in uw interesses te vergroten en onze dienstverlening aan u te verbeteren. Tot deze gegevens behoren de URL die u zojuist heeft bezocht, de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

Artikel 5 Bestelprocedure en leveringsvoorwaarden

5.1 Op alle leveringen zijn de standaard leveringsvoorwaarden van Evolution Speedbarn van toepassing met als aanvulling artikel 7.

Artikel 6 Gebruik van de website

6.1 Indien u zich registreert, verplicht u zich juiste, nauwkeurige, actuele en complete informatie te verschaffen. Als de door u verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig, sterk verouderd of incompleet is, kan Evolution Speedbarn u de toegang tot het bestelgedeelte van deze website ontzeggen of opschorten. 

6.2 Evolution Speedbarn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet-nakomen uwerzijds van het gestelde in deze gebruikersvoorwaarden.

Artikel 7 Prijzen

7.1 Prijzen zijn slechts geldig op het moment van publicatie op deze website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Als door een typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze website en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, dan kan Evolution Speedbarn weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

7.2 De prijzen op onze website zijn inclusief BTW.

Artikel 8 Veranderingen van deze voorwaarden

8.1 Evolution Speedbarn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwste versie van deze voorwaarden is, na publicatie hiervan op de website, van kracht voor al het verdere gebruik van deze website.

Artikel 9 Rechtsgebied

9.1 Het Nederlands Recht is van toepassing voor alle bestellingen die via deze website worden geplaatst.

Artikel 10 Woord- en beeldmerken
De gebruikte foto's en teksten zijn geregistreerd en mogen zonder schriftelijke nadrukkelijk toestemming van de houders niet worden gebruikt.